Xin lỗi anh em checker!

    Hiện nay website GAIGOIZALO chưa có hàng gái gọi tại Quận 11

    Nếu quý khách có thông tin về hàng khu vực Quận 11 xin vui lòng liên hệ: gaigoipho@gmail.com

    Hoặc xem hướng dẩn đăng bài TẠI ĐÂY

    Thanks All